Sälj 100 000-tals produkter    Marknadens lägsta priser      Utan eget lager
X

Användarnamn

För grossister

Bedriver du grossistverksamhet och går i tankar om att införa dropshipping som en naturlig del i din verksamhet? Eller är du en grossist som idag arbetar med droppshipping men känner att du vill utveckla ditt system?
Vi har erfarenhet av vad ett dropshippingsystem kräver för att fungera på bästa sätt. I vårt nätverk arbetar vi nära med specialiserade konsulter och företag inom området.

Har du som grossist redan ett utvecklat dropshippingsystem och önskar en tillströmning av nya kunder, då får du gärna medverka som grossist på dropship24.

Till Kontaktformulär

Dropshipping - En analys

Dropshipping är relativt nytt på den Svenska och Skandinaviska marknaden. Blickar vi utåt Europa och i synnerhet USA så ser det helt annorlunda ut. I USA har konceptet med dropshipping förekommit under många år och idag är det ett måste för att en grossist ska överleva konkurrensen på marknaden. I Europa är dropshipping ordentligt på frammarsch och tendensen liknar helt den utveckling som varit i USA. På den Skandinaviska marknaden har i dagsläget många grossister inte ens hört talas om konceptet dropshipping och många förstår inte hur de ska tillämpa det på bästa sätt.

Vi är övertygade om att dropshipping i framtiden kommer att vara en betydande del av grossistens verksamhet även på den Skandinaviska marknaden. Visserligen är marknaden begränsad och grossisterna färre i Skandinavien och därmed konkurrensen lägre. Dock utvecklar speditionsföretagen sina logistiklösningar i en rasande fart avseende både leveranstid och pris. Detta innebär att ett paket snart kostar lika mycket att frakta inom hela Europa. Inom en snar framtid kommer därmed en grossist på den europeiska marknaden att vara en stor konkurrent för den skandinaviska grossisten.

För grossister i Europa är dropship24 en ypperlig marknadsplats för att ta grepp om och etablera sig på den Skandinaviska marknaden. För grossister i Sverige och Skandinavien är det en möjlighet att tidigt vara med på tåget och ta en stark position mot konkurrenterna. På dropship24 har du möjlighet att exklusivt representera din bransch, vi tar inte in fler grossister med samma produkter.